Longrevalidatie

longenIn samenwerking met het Medisch Spectrum Twente is een fysiotherapeutisch programma (COPE actief) ontwikkeld voor COPD patiënten in stadium III of IV.
Dit programma vindt in nauw overleg plaats met de afdeling longgeneeskunde en de longartsen van het Medisch Spectrum Twente. In het programma ligt de nadruk op gedragsveranderingen van de patiënt ten aanzien van bewegen.

Werkwijze:

Op verwijzing van de arts volgt een intake door de fysiotherapeut. 
Naar aanleiding van de intake worden de doelstellingen bepaald en worden afspraken gemaakt over de te volgen therapie.

Fysiotherapie bij COPD heeft meestal de volgende doelstelling:

  • Verbetering of handhaving van de ademhalingstechniek.
  • Verbetering of handhaving van de algemene en functionele spierkracht.
  • Verbetering of handhaving van de conditie.
  • Het geven van informatie en advies over de aandoening.
  • Het stimuleren tot verandering van bewegingsgedrag, een gedrag waarbij bewegen in het dagelijks leven meer op de voorgrond staat.

Planning:

Door middel van een oefenprogramma op de praktijk, zowel individueel als in groepsverband, wordt specifiek getraind om de doelstellingen te bereiken.

Loopoefeningen, traplopen, fietsen, maar ook kracht- en functionele oefeningen maken deel uit van het programma. 
Daarnaast wordt het uitvoeren van huiswerkoefeningen gestimuleerd om het bewegingsgedrag in de thuissituatie te verbeteren.